El-produkter særligt til virksomheder

Elpris.dk

Elpris.dk indeholder især strøm-produkter, som henvender sig til private og til erhverv med et forbrug på under 100.000 kWh pr. år. Enkelte af produkterne kan også tilpasses til større forbrugere.

Herudover findes el-produkter med klimaeffekt, som ikke optræder på Elpris.dk, særligt til større forbrugere som virksomheder og kommuner:

”Vindstrøm – lang horisont” fra SE Big Blue:

Produktet bygger på indgåelse af medejerskab eller langvarige aftageraftaler for levering af strøm fra nye landvindmøller eller kystnære vindmøller, som endnu ikke er opstillet. Aftageraftalerne eller medejerskabsaftalerne vil således udløse beslutning om opstilling af nye vindmøller og på denne måde have en positiv effekt på klimaet og for mere vedvarende energi. Læs mere på el-handlerens hjemmeside.

Strøm fra Vindenergi Danmark A.m.b.a.:

Vindenergi Danmark sælger strøm fra danske vindmøller. Udover køb af vindstrøm fra allerede opstillede vindmøller, som beskrevet under produktet ”Vindstød”, er det muligt at indgå særlige aftaler om køb af strøm fra vindmøller under to år gamle, hvorved køberen tilskynder til opstilling af yderligere vindmøller. Endvidere er der mulighed for at indgå aftaler om opstilling af nye vindmøller på baggrund af ønske om ejerskab eller medejerskab til disse vindmøller fra forbrugeren. Dette vil have en positiv effekt på klimaet og for mere vedvarende energi. Læs mere på el-handlerens hjemmeside.

Grøntelvalg.dk er en del af Det Økologiske Råds arbejde for en bæredygtig omstilling af samfundet.