El-produkter til erhverv

 

El-produkter særligt til større forbrugere

Prissammenlignings hjemmesiden www.Elpris.dk indeholder en lang række strøm-produkter, som henvender sig til erhverv med et større forbrug.

Når indtastet dit postnummer og el-forbrug, kan du klikke først på ”Erhverv” og derefter på ”Kun Klimavalg” og dermed får du kun produkter frem, hvor el-selskabet har indikeret, at der er tale om et klimaprodukt. Her kan du sammenligne priserne mellem de aktuelle ”el-produkter med klimavalg”. Vær opmærksom på kampagnetilbud, som udløber.

Alle angivne el-produkter med klimavalg har fået samme grønne blad på www.elpris.dk. Du kan derfor ikke umiddelbart se forskel i kvaliteten af produkterne. Hvis du klikker på ”Vis mere” kan du se den beskrivelse af el-produktet, som el-selskabet selv har lagt ind.

Fælles for produkterne er, at de oftest baserer sig på køb af strøm fra danske vindmøller, i praksis ved at opkøbe de såkaldte oprindelsescertifikater.

For at give dig en vejledning i forskelle i kvaliteten bag disse gennemgår Det Økologiske Råd på denne side indholdet i og kvaliteten af hvert af de mange produkter, du kan vælge, specielt rettet mod erhverv.

Hvis du vil være sikker på som minimum at købe strøm fra vindmøller eller anden vedvarende energi, så skal du vælge et el-produkt mindst fra Klasse B.

Vil du opnå mere effekt som f.eks. at betale for kompensering af CO2 udslip ved brug af strøm beregnet med gennemsnitligt CO2 udslip pr kWh for Danmark, eller bidrage til opstilling af ny vedvarende energi, der kan producere mindst samme mængde el, som du selv har forbrugt, så skal du i princippet vælge Klasse A. Herved sikrer du den største positive effekt for klimaet. Desværre er der endnu ikke ret mange produkter i klasse A.

Produkter med mindre klimaeffekt end klasse B placeres under Klasse C. Produkter baseret på udkøb af kvoter i EU’s CO2 kvotesystem har p.t. ingen effekt og placeres i ”Klasse Ingen Effekt”. Dem anbefaler vi naturligvis ikke, at du køber.

”GlobalEnergi” fra SEAS-NVE

Produktet baserer sig på ekstra betaling til den uafhængige almennyttige ”Klimafonden”, der investerer pengene i ny vedvarende energi. ”Klimafonden” sørger for, at der produceres mindst samme mængde (100 %) vedvarende energi som den strøm, du indbetaler for. Læs mere på el-handlerens hjemmeside.

 

”Vindstrøm – lang horisont” fra SE Big Blue

Produktet kan bygge på indgåelse af medejerskab af nye eller nyere landvindmøller eller kystnære vindmøller. Medejerskabs-aftalerne vil således udløse beslutning om opstilling af nye vindmøller og på denne måde have en positiv effekt på klimaet og for mere vedvarende energi. Læs mere på el-handlerens hjemmeside.

 

”Vindstrøm – lang horisont” fra SE Big Blue

Produktet kan bygge på indgåelse af langvarige aftageraftaler for levering af strøm fra nye eller nyere landvindmøller eller kystnære vindmøller. Aftageraftalerne kan udløse beslutning om opstilling af nye vindmøller og på denne måde have en positiv effekt på klimaet og for mere vedvarende energi. Læs mere på el-handlerens hjemmeside.

EKOenergi fra Vindenergi Danmark A.m.b.a.

Produktet bygger på køb af strøm fra danske vindmøller med variabel alder. Herudover betales en fast andel af prisen til at finansiere klimaprojekter, som ikke ville blive gennemført uden denne støtte. Bidraget til EKOenergi er dog typisk langt fra stort nok til at kompensere 100 % for CO2 udslip beregnet med gennemsnitligt CO2 udslip pr kWh for Danmark eller bidrage til opstilling af ny vedvarende energi, der kan producere mindst samme mængde el, som du selv har forbrugt. Med den nuværende lave el-pris, så kan El-produkter med køb af strøm fra ældre vindmøller være med til at sikre deres forbliven på markedet. Læs mere på el-handlerens hjemmeside.
 

”Vindstrøm” - nye vindmøller fra Vindenergi Danmark A.m.b.a.

Produktet bygger på køb af strøm fra nye danske vindmøller enten som et fastpris-produkt eller et spotpris-produkt. Ved at købe oprindelsesgarantier fra nyopførte vindmøller bidrager køber til at skabe en efterspørgsel på et produkt med begrænset udbud og sikrer nye vindmølleprojekter en øget indtjening ved salg af det grønne element. Læs mere på el-handlerens hjemmeside.
 

”VindStrøm” Erhverv fra Energi Fyn

Produktet er et tillægsprodukt, som baserer sig på køb af strøm fra danske vindmøller højst to år gamle. VindStrøm erhverv er til erhvervskunder med et forbrug over 100.000 kWh. For disse kunder kan der tilkøbes oprindelsesgarantier, der dokumenterer køb af strøm fra danske vindmøller, til en ekstrapris, der aftales særskilt. Køb af strøm fra vindmøller højst to år gamle vurderes at tilskynde til opsætning af nye vindmøller og dermed have en positiv klimaeffekt. Læs mere på el-handlerens hjemmeside.
 

”Fastvind” og ”FlexVind” fra Vindstød.dk

Produktet baserer sig på en fast prisaftale eller på en variabel pris for el. Du køber strøm fra danske vindmøller med variabel alder. Køb af strøm fra vindmøller højst to år gamle vurderes at tilskynde til opsætning af nye vindmøller og dermed have en positiv klimaeffekt. Med den nuværende lave el-pris, så kan El-produkter med køb af strøm fra ældre vindmøller være med til at sikre deres forbliven på markedet. Læs mere på el-handlerens hjemmeside.
 

”Klima-El” fra NRGi

Produktet er et tilvalgsprodukt, som baserer sig på køb af strøm fra nye danske vindmøller. Køb af strøm fra vindmøller højst to år gamle vurderes at tilskynde til opsætning af nye vindmøller og dermed have en positiv klimaeffekt. Læs mere på el-handlerens hjemmeside og på elpris.dk.

”Vindstrøm” fra Vindenergi Danmark A.m.b.a.

Produktet baserer sig på køb af strøm fra danske vindmøller med variabel alder. Med den nuværende lave el-pris, så kan El-produkter med køb af strøm fra ældre vindmøller være med til at sikre deres forbliven på markedet. Se mere på el-handlerens hjemmeside.
 

”Klima El – Tilvalg” Erhverv af Jysk Energi

Produktet er baseret på køb af strøm produceret på VE-anlæg med variabel alder. Vælges dansk vindstrøm fra anlæg ældre end fem år koster det et pristillæg fra 0,75 øre pr kWh. For andre VE-kilder skal der ske en prisforhandling. Med den nuværende lave el-pris, så kan El-produkter med køb af strøm fra ældre vindmøller være med til at sikre deres forbliven på markedet.  Læs mere på el-handlerens hjemmeside.

”RAH Vind Energi” fra RAH Elhandel A/S

Produktet baserer sig på køb af strøm fra 100% danske vindmøller med variabel alder. Med den nuværende lave el-pris, så kan El-produkter med køb af strøm fra ældre vindmøller være med til at sikre deres forbliven på markedet. Læs mere på el-handlerens hjemmeside. Læs mere på el-handlerens hjemmeside.

”Klimax Basis” fra Natur-Energi

Produktet baserer sig på køb af strøm fra 100 % danske vindmøller med variabel alder. Med den nuværende lave el-pris, så kan El-produkter med køb af strøm fra ældre vindmøller være med til at sikre deres forbliven på markedet. Læs mere på el-handlerens hjemmeside.

Grøntelvalg.dk er en del af Det Økologiske Råds arbejde for en bæredygtig omstilling af samfundet.