Flere nyheder

 

 

Naturenergis produkter fjernes fra grøntelvalg.dk

15. august 2016
Det Økologiske Råd har valgt at fjerne produkter fra Naturenergi fra grøntelvalg.dk, da der er tvivl om deres relation til markedsføringsloven. Vi afventer en stillingtagen fra Forbrugerombudsmanden, inden de evt. indplaceres igen.

El fra gamle vindmøller har fortsat en fordelagtig klimaeffekt 

11. maj 2016
De meget lave el-priser betyder, at funktionsdygtige gamle vindmøller over 20 år risikerer at blive taget ned, selv om de faktisk kunne producere klimavenlig el i adskillige år endnu. 

Det kan især blive et problem de steder, hvor afstandskrav til naboer ikke muliggør, at de gamle møller kan erstattes med nye, større og mere effektive vindmøller.

Vi har derfor på www.grøntelvalg.dk ændret klassificeringen af el-produkter, som bygger på køb af strøm fra danske vindmøller, så der ikke længere skelnes mellem om køb af strøm sker fra helt nye møller eller fra ældre møller.
Det Økologiske Råd mener, at køb af strøm fra danske vindmøller – nye som gamle - har en positiv klimaeffekt, en positiv CO2 effekt og understøtter en omkostningseffektiv grøn omstilling af det danske energisystem.

Grøntelvalg.dk er en del af Det Økologiske Råds arbejde for en bæredygtig omstilling af samfundet.