El fra gamle vindmøller har fortsat en fordelagtig klimaeffekt

11. maj 2016
De meget lave el-priser betyder, at funktionsdygtige gamle vindmøller over 20 år risikerer at blive taget ned, selv om de faktisk kunne producere klimavenlig el i adskillige år endnu.

 Det kan især blive et problem de steder, hvor afstandskrav til naboer ikke muliggør, at de gamle møller kan erstattes med nye, større og mere effektive vindmøller.
Vi har derfor på www.grøntelvalg.dk ændret klassificeringen af el-produkter, som bygger på køb af strøm fra danske vindmøller, så der ikke længere skelnes mellem om køb af strøm sker fra helt nye møller eller fra ældre møller.
Rådet for Grøn Omstilling mener, at køb af strøm fra danske vindmøller – nye som gamle - har en positiv klimaeffekt, en positiv CO2 effekt og understøtter en omkostningseffektiv grøn omstilling af det danske energisystem.

Grøntelvalg.dk er en del af Rådet for Grøn Omstillings arbejde for en bæredygtig omstilling af samfundet.

Nyheder

Op og ned på oprindelsescertifikater

30. jan 2018
Det kan være vanskeligt at forstå, hvordan det hænger sammen, når elprodukter markedsfører sig med oprindelsescertifikater som dokumentation for vedvarende energi. Vi forklarer, hvordan systemet med certifikaterne hænger sammen.
Læs mere >>


Vores holdning til køb af dansk strøm

4. april 2017
Der er fra tid til anden nogle, som spørger til vores holdning til de el-produkter, som baserer sig på køb af dansk vindstrøm ved brug af oprindelsesgarantier. 
Læs mere >>


Flere elprodukter på grøntelvalg.dk

15. august 2016
Grønt Elvalg har fået fire nye el-produkter på hjemmesiden. Vi er glade for at der kommer flere el-produkter, som især baserer sig på køb af strøm fra danske vindmøller.

 

Klik for tidligere nyheder >>